ITCoaching

Din personlige guide

Din Personlige Guide

til IT verden 

Coaching har i sporten medvirket til at skabe vindere, og i erhvervslivet skabt fokus på at fjerne mentale forhindringer og skabe resultater.

Coaching handler om: ”…at slippe en persons potentiale løs for derved at maksimere dennes præstation. Det er at hjælpe ham til at lære, snarere end at lære ham noget”. (Whitmore 1997).

Min indgangsvinkel til coaching er at

Coaching er med til at frigøre potentialet i mennesker.

Coaching er en måde at fremhæve potentialet i andre mennesker.

ITCoaching er en tankegang der tager udgangspunkt i ovenstående og hjælper dig til at se muligheder og få en bedre oplevelse med It.

Coaching er et begreb der har sin oprindelse i sportsverdenen og har udviklet sig til at blive anvendt både i erhvervslivet og i privatlivet.

Om ITCoaching

Oprettet i 2011 af Bjørn Darre

Information

ITCoaching

Din Personlige Guide

Bjørn Darre

ITCoach

Mobil: 51 29 09 56

Adresse: Gryderupvej 198

               4242 Boeslunde

Copyright ® 2011 ITCoaching.dk